Intrebari frecvente

Intrebari frecvente privind asigurarea de locuinta

Cine poate sa asigure o locuinta?
Asiguratorul asigura cladirile si alte constructii detinute de Asigurat persoana fizica, in calitate de proprietar, chirias, administrator, custode sau alta calitate stabilita legal precum si cheltuielile pentru o parte sau pentru toate riscurile prevazute
in functie de optiunea Asiguratului.

Ce se intelege prin cladiri si alte constructii avand destinatia de locuinta?
In sensul conditiilor de asigurare prin „locuinta” in general se intelege: in cazul gospodariilor din mediul urban sau rural, casa, vila, cabana sau alta constructie destinata locuirii permanente sau temporare (casa de vacanta), avand dotarile necesare
acestui scop, iar in cazul blocurilor, apartamentul.

Care parte din locuinta se asigura?
Locuinta se asigura in integritatea ei constructiva, respectiv cu fundatie, soclu, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, putul liftului. Impreuna cu cladirea (sau dupa caz, anexa gospodariei) se asigura ca facand parte din aceasta si
conductele de alimentare cu apa (inclusiv caloriferele) din interiorul constructiei, conductele de canalizare ulterioare, obiectele sanitare, instalatia electrica a cladirii, tavanele false si corpurile de iluminat tip plafoniera sau spot inglobate in
acestea.

Ce nu se considera ca facand parte din cladire si nu intra automat in asigurare?
Nu se considera ca facand parte din cladire corpurile de iluminat tip candelabru, lustra, aplica si lampile electrice, instalatiile fixe ale cladirii (centrala termica, instalatie centralizata sau locala de climatizare, ascensor, antena radio/TV/Satelit,
recipiente GPL (Gaz Petrolier Lichefiat) pentru incalzirea locuintelor, boiler, statie pompa-hidrofor si altele) precum si amenajarile constructive, utilitare sau artistice speciale (stucaturi, seminee, sobe de teracota speciale cu valoare deosebita,
vitralii, pereti cortina, picturi murale, bazoreliefuri si alte asemenea)

Cum se pot asigura elementele mai sus excluse din asigurarea locuintei?Aceste elemente se considera ca fiind asigurate numai daca valoarea acestora este cuprinsa in suma asigurata si daca au fost mentionate expres in polita sau in specificatia de
asigurare.

Cum se pot asigura elementele mai sus excluse daca au fost aduse ulterior emiterii politei pentru locuinta, ca si imbunatatiri?
Imbunatatirile constructive si dotarile cu instalatii si echipamente ulterioare emiterii politei se asigura in baza unui supliment de asigurare si cu plata diferentelor de prima de asigurare.

Anexele din gospodarie intra in asigurarea locuintei?
Anexele din gospodaria Asiguratului, magazie, sopron, grajd, garaj, sauna, piscina, imprejmuiri si altele se asigura numai ca extindere la asigurarea cladirii de locuit, cu acordul Asiguratorului si mentionarea expresa in polita de asigurare. In cazul
apartamentului in bloc, cu mentionarea expresa in polita se pot asigura si anexele acestuia (boxa, garaj, camera de serviciu) amplasate in afara apartamentului.

Ce alte elemente se mai pot asigura ca extindere la asigurarea cladirii?
Ca extindere la asigurarea cladirii mai pot fi asigurate cheltuielile de proiectare, de curatare a locului ca urmare a producerii riscurilor asigurate, legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care Asiguratul este
obligat, potrivit legii, la plata acestora, de expertiza a daunei.

Pot fi aduse modificari la polita de asigurare dupa ce a fost emisa?
Se pot aduce modificari la polita de asigurare oricand in cursul valabilitatii acesteia pentru majorari de sume asigurate, reevaluari, schimbare de adresa si altele.

Cum este conceputa o polita de asigurare tinand cont de riscurile acoperite ?
Asiguratorii au in constructia politei in general o grupa care cuprinde riscurile de baza: incendiu, inclusiv pagube materiale directe produse cladirilor asigurate prin:
– carbonizare totala sau partiala si topire cu si fara flacara; degajare de fum, gaze sau vapori ca urmare a incendiului, trasnet, respectiv descarcare electrica atmosferica directa asupra cladirii asigurate, explozie (urmata sau nu de incendiu), chiar
daca a avut loc in afara cladirii, fara insa a fi cauzata de dispozitive explozive; caderea aparatelor de zbor (aeronave si vehicule spatiale), a unor parti ale acestora sau a obiectelor transportate, sau impactul cu acestea si o polita TOATE RISCURILE
care cuprinde riscurile prevazute in polita de baza plus cutremur de pamant, inundatii si aluviuni, furtuna, uragan, vijelie, tornada, ploaia torentiala
– efectul direct inclusiv cele cauzate de patrunderea apei prin sparturile si rupturi provocate acoperisului, peretilor, usilor si ferestrelor prin manifestarea violenta a fenomenelor atmosferice impreuna cu ploaia torentiala, grindina
– efecte directe, vandalism prin efractie sau talharie (fapta persoanei/grupului care patrunzand in cladirea asigurata devasteaza elementele constitutive ale acesteia), terorism (situatiile produse de oameni care starnesc un climat de violenta, teama si
nesiguranta, prin tulburarea linistii publice sau de drept prin diverse mijloace de timorare, inclusiv cu materiale explozive); prabusire si/sau alunecare de teren; greutatea zapezii si/sau ghetii; izbirea din exterior de catre autovehicule, altele decat
cele apartinand Asiguratului, a cladirii asigurate; unda de soc provocata de avioane (boom sonic); avalanse de zapada; cadere accidentala de corpuri (stanci, copaci, stalpi, etc) cu excluderea cazurilor in care aceasta a fost provocata cu intentie; riscuri
politice (greve si tulburari civile) si actiuni ale unor grupuri rauvoitoare.

Ce riscuri mai pot fi asigurate suplimentar?
In baza unor clauze speciale, cu plata primelor de asigurare suplimentare si prevederea expresa in formularul de polita, se mai pot asigura si urmatoarele: inundatia provocata ca urmare a spargerii conductelor de apa si a refularii conductelor de
canalizare; daune provocate elementelor asigurate ale cladirii prin vandalism fara efractie, furtul elementelor cladirii, distrugeri provocate de animale; bunurile casabile din alcatuirea cladirii; centralele termice, pentru cazuri de avarii accidentale .

Care sunt riscurile excluse din asigurare?
Nu sunt cuprinse in asigurare si deci nu se despagubesc pagubele produse de sau provenind din: razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern; razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie; confiscare,
expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice; explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive; poluare sau contaminare din orice
cauza; uzura, fermentatie, distrugeri provocate de ciuperci, insecte, rozatoare, pasari si alti daunatori, coroziune, precum si cele produse de afumare, patare sau parlire dintr-o sursa normala de caldura;

Cum se stabileste suma asigurata?
Cladirile se asigura la valorile declarate de Asigurat si agreate de Asigurator, astfel:
– valoarea de inlocuire (din nou), reprezentand costul construirii, producerii ori procurarii din nou a elementelor constitutive ale cladirii respective rezultat din devize, facturi, contracte sau alte documente de procurare, sau
– valoarea de piata, reprezentand pretul de pe piata locala care se poate obtine de catre proprietar pentru acea cladire, in urma unei tranzactii imobiliare, in conditiile unei piete echilibrate, normale.

Sumele asigurate pot fi stabilite:
– in lei, iar pentru atenuarea fenomenului inflationist, la cererea Asiguratului, sumele asigurate se ajusta periodic (lunar sau trimestrial, dupa caz) in functie de rata inflatiei de la sfarsitul perioadei stabili pentru ajustare, prin suplimente de
asigurare si plata corespunzatoare, a diferentelor de prime de asigurare;
– in valuta convertibila (USD, EURO, etc.). Ce inseamna fransiza? Prin fransiza se intelege partea din valoarea daunei stabilita ca suma fixa ori procent din suma asigurata, suportata de Asigurat pentru fiecare eveniment. Fransiza se stabileste si se
consemneaza in polita in aceeasi valuta ca si suma asigurata.

Cand se considera o asigurare incheiata?
Asigurarea se considera incheiata prin emiterea de catre Asigurator a politei de asigurare si incasarea primelor de asigurare si este valabila exclusiv pentru cladirile, cheltuielile si riscurile specificate in polita.

Cand incepe si cand se termina raspunderea asiguratorului?
Raspunderea Asiguratorului incepe cel mai devreme in ziua urmatoare datei emiterii politei si incasarii primei de asigurare si inceteaza in ultima zi din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea. In cazul emiterii de suplimente de asigurare la
polita existenta raspunderea Asiguratorului incepe in ziua urmatoare datei emiterii suplimentului si inceteaza o data cu polita la care acesta este anexat, sau in ultima zi de valabilitate a suplimentului daca prin acesta s-a extins valabilitatea politei
emise initial.

Care este perioada de asigurare minima?
De obicei politele de asigurare se incheie pe ani de asigurare dar la cerere, politele pot fi incheiate si pe perioade subanuale, dar minim pe 3 luni, cu precizarea ca orice luna inceputa se considera luna intreaga.

Cum se achita primele de asigurare?
Primele de asigurare se achita anticipat si integral sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta. Numarul si cuantumul ratelor sunt cele inscrise in
polita de asigurare.

Ce trebuie sa faca asiguratul dupa producerea riscului asigurat?
Dupa producerea riscului asigurat asiguratul trebuie sa instiinteze imediat pompierii, politia sau alte institutii de cercetare si sa avizeze in scris Asiguratorul, in termenul stipulat prin contract despre producerea riscului asigurat.

Cum se constata daunele?
In cazul producerii riscurilor asigurate, constatarea pagubelor se face de catre Asigurator impreuna cu Asiguratul sau cu reprezentantii acestuia.

Ce inseamna dauna totala?
Prin dauna totala se intelege distrugerea in intregime a cladirilor asigurate sau disparitia, fara resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica.

Ce inseamna dauna partiala?
Prin dauna partiala se intelege distrugerea sau avarierea unor parti ale cladirilor asigurate astfel incat acestea pot fi refacute si readuse la starea anterioara producerii riscului asigurat.

Cum se platesc despagubirile?
In caz de dauna totala cuantumul despagubirii este egal cu suma asigurata din polita iar in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor
avariate sau distruse, precum si al manoperei necesare pentru readucerea cladirii avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat.