Cum se solicita o despagubire

Cum se solicita o despagubire

In urma producerii unui eveniment asigurat care a determinat pagube cladirii sau bunurilor continute, unor terte persoane sau accidentarea membrilor familiei, asiguratul trebuie sa adreseze o instiintare catre societatea de asigurari cu
mentionarea datei, locului si imprejurarilor in care a avut loc evenimentul, descrierea pagubelor si valoarea estimativa a acestora sau descrierea leziunilor suferite de catre persoanele accidentate.

De asemenea, asiguratul va completa o cerere de despagubire care va initia dosarul de dauna si inceperea procedurii de despagubire.

Procedura de despagubire presupune urmatoarele etape:

  • constatarea pagubelor de catre reprezentantul societatii de asigurare;
  • avizarea de catre societatea de asigurare a inceperii lucrarilor de reparatie, reconditionare sau restaurare, inlocuire;
  • documentarea dosarului de dauna (procese verbale de constatare sau de cercetare emise de organe competente, adeverinte medicale sau certificat de deces, documente de plata a reparatiilor, reconditionarilor, restructurarilor sau inlocuirilor,
    eventuale declaratii ale martorilor, hotarari judecatoresti);
  • semnarea dosarului de dauna de catre ambele parti;
  • plata despagubirii.

Plata despagubirilor se efectueaza dupa 15-30 de zile de la data depunerii documentatiei complete de catre asigurat / beneficiar.

Societatea de asigurare poate amana plata despagubirii daca in legatura cu dauna a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala.

De asemenea societatea poate refuza plata despagubirii daca cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii care se dovedesc false.