Ce contine un contract de asigurare

Ce contine un contract de asigurare

Contractul (polita) de asigurare cuprinde elemente juridice, economice si tehnice. Din aceasta cauza el trebuie citit cu foarte multa atentie.

Clauzele referitoare la drepturile si obligatiile asiguratului trebuie intelese foarte bine inainte de semnarea contractului si este recomandata consultarea asiguratorului in cazul in care exista chestiuni neclare sau probleme de interpretare.

Contractul de asigurare este compus din:

 • polita de asigurare;
 • clauzele contractuale;
 • anexele.

Polita de asigurare este, de regula, o pagina formular care cuprinde:

 • declaratiile asiguratului referitoare la:
  • identificarea acestuia (nume, prenume, adresa, cod numeric personal, telefon);
  • identificarea obiectului asigurarii (cladiri, bunuri, membrii familiei, raspunderea civila fata de terti);
  • riscurile pentru a caror acoperire optati (separat pentru cladiri si separat pentru bunuri).
 • sumele asigurate referitoare la cladiri, bunuri, accidente si raspundere civila;
 • prima de asigurare si modalitatea de plata a acesteia (integral sau in rate); in cazul platii in rate se mentioneaza exact termenele de plata;
 • mentiuni speciale (riscuri ce se adauga sau se exclud fata de cele mentionate in clauzele contractuale, cesiuni, etc.);
 • data emiterii politei;
 • semnaturile ambelor parti (asigurat si asigurator) si stampila asiguratorului;
 • mentiuni referitoare la documentele incluse in contractul de asigurare (conditii de asigurare, copii dupa anumite documente si anexe);

Clauzele contractuale

Sunt denumite, de regula, conditii de asigurare si cuprind, in principal, elementele descrise la modul de alegere a unui contract de asigurare (drepturi, obligatii, riscuri acoperite, excluderi, modalitati de despagubire).

Anexele

In cadrul acestui contract anexele cuprind lista cu bunurile asigurate si date despre identificarea lor (tip, model, serie, an de fabricatie si eventual chitante de achizitie), chestionarul referitor la cladiri si riscurile asigurate.